MANAGEMENT

Adunarea Generală a Acționarilor :

  • Teodorescu Mircea
  • Parfenov Neculina
  • Macavei Diana Stela

Consiliul de Administrație:


Director General:POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

CODUL DE ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE